tilbage til
Historiske billeder fra 
Hevring og omegn

Andelsmejeriet Haab 

Hevringvej 21
http://nielsbjerre.dk/familiesider/herborvi.htm 

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM STØRRE

 

Mejeriet i første halvdel af 1960'erne. På tilbygningen til højre (fra 1945) ser man det meste af navnet: Andelsmejeriet Haab. I den anden ende længst til venstre ser man den lille udvidelse fra starten af tresserne af mejeribestyrerens lejlighed - fra nedløbsrøret til gavlen. Mejeriet lukkede og slukkede i 1965.

Siden er skorstenen og udluftningshætten forsvundet sammen med udbygningerne bagtil. Der er også andre vinduer i lejligheden nu.

Til venstre Peter Bach, som kørte med mælk. Til højre enten mejeribestyrer Sørensen eller 1.mejerist Per Bugge (er der nogen der kan genkende ham?)
Til oplysning begyndte mejerierne at køre med tankvogne 1. okt. 1965, men da var Hevring mejeri lukket. (Rasmus Kristensen husker datoen!)

 


Hovedmotor, brinebassin samt smørkærne. Fra gangen ved siden af det store mejerirum (skummesal). Brinebassinet rummede saltblandingen, der blev brugt som kølemiddel til fryserummet (dør i baggrunden). Hovedmotoren drev den store remtræksaksel øverst, som gik ind i den større skummesal. Her drev remtrækket bl.a. teaktræs-smørkærnen, som ses på fotoet til højre.

fra ca.1945. Bemærk, at gavlen til venstre her ligger ved nedløbsrøret, og at der ikke er vinduer bag træstammen. I den fjerne ende ses en tidligere bygning (se luftfotoet).Maleri 1937. I baggrunden til højre Voer Færgevej 48 (Børges hus), gården bagved er brændt.
Til venstre for mejeriet ses stuehuset af Baunsgård (Voer Færgevej 35) 


Fra ca. 1955-60 (det lille løbehjul med luftgummihjul er fra denne periode). Til højre ses den ny ostemejeri-del (fra ca. 1945). Det store træ blev fældet i forbindelse med omlægning af vejkrydset sidst i halvtresserne.


Luftfoto fra ca. 1945. En del af den hvide tilbygning er brudt ned for at give plads til ostemejeri. Bemærk lastbilen under træet samt køkkenhaven bag den.
Herunder: Saltningskar i ostemejeriet. Masser af 'Chr.IX'-oste på rad og række.