tilbage til 
nutiden

Historiske billeder fra 
Hevring og omegn

Rettelser og tilføjelser er meget velkomne!
skrivtil@nielsbjerre.dk

Klik på billederne for at se dem større 
(tip: tryk også F11, hvis du vil være fri for de øverste browser-linier)

Liste 
U
nderstregede adresser har deres egen side. Klik på linket for at komme dertil.


Nørregaard (Hevringvej 15?)
Mejeriet (Hevringvej 21)
Voer Færgevej 6
Voer Færgevej 8

Voer Færgevej 12
Cementhuset (Voer Færgevej 14B)
Voer Færgevej 19
Jensines hus (Voer Færgevej 18)
Den gamle skole (Voer Færgevej 25)
Holmegård (Voer Færgevej 27)
Baunsgård (Voer Færgevej 35)
Egehøjgård (Voer Færgevej 41)
Cykelsmeden (Voer Færgevej 43)
Den gamle smedje (Voer Færgevej 44)
Voer Færgevej 50

  
Mejeriet   Hevringvej 21/Voer Færgevej 33
Andelsmejeriet Haab. Se flere fotos

Nørregård   Hevringvej 15    (Glavindgård?)
Nørregård 
Denne gård var barndomshjem for Anker Kusk, som desværre ikke er her mere, men som kunne fortælle mangt og meget om Hevring og livet her gennem mange generationer. Sine sene år boede han lige ved siden af den nuværende lege-og festplads.
Nu er der kun en af udbygningerne tilbage.

NB: Der er opstået tvivl om fotoets rigtighed. Gården på stedet hed tidligere Glavindgård.

 
Voer Færgevej 6 (se egen side her)
Voer Færgevej 6

Fra år 1900 boede Rasmus Erik og Christiane Rasmussen i dette hus.

De fik 9 børn; de syv boede i Hevring og de sidste to i Store Sjørup.

 
Voer Færgevej 8 (se egen side her)
Voer Færgevej 8

Fødehjem for bl.a. Alice og Jan Jansen.

Deres mor Elna (1908–2001) var datter af Rasmus Erik og Christiane

 
Voer Færgevej 12
Voer Færgevej 12
Her ses tre fætre og kusiner: Sonja, Leif og Lissy, fotograferet omkring 1952 (Lissy, den mindste, er søster til  Hevringbrødrene John og Benny).

Voer Færgevej 14B(?)
'Cementhuset' Voer Færgevej 14B (?)
Albert Bach var den sidste, der drev cementstensfabrikation her. Terrænet omkring Lyngvej er lavere i dag pga. det sand, der er blevet brugt i produktionen. Huset er revet ned forlængst.

'Jensines hus', Voer Færgevej 18
Luftfotoet er fra 1930-40, det andet lidt senere (man kan se taget har fået sadeltag - lodret gavl).

Foran huset står Jensine Rasmussen og hendes mand Rasmus. Hvis ellers man kan se dem.

Huset er i de senere år kendt som 'Jo og Pouls hus'.

Voer Færgevej 19 (klik for større)
VF19 (Nu: Peter Jørgensens hus)
Lars Bach fortæller, at hans farfar Albert Bach boede her. Støbeformen til cementmurstenene, en kubikmeterstor klods, stod opmagasineret i udhusrummet længst til højre.
De to unge mænd til hest er Lars' far Peter Bach (som kørte mælk for mejeriet), til højre, og farbror.
Billedet til højre viser Lars' mor, nu afdøde Lily, som konfirmand i Floes, nr. to pige fra venstre. Fotoet er brændt i hjørnet, fordi Lilys hjem Digevej 8 nedbrændte 12. februar 1983.

Skolen med gymnastiksalen i baggrunden, Voer Færgevej 25
Billederne er fra 2010-11.
Under krigen var der tyske soldater indkvarteret på skolen.
Skolen blev lukket i (?). I de mange år siden har der været autoophug/værksted, dækcentral og hestestalde. I de sidste år var boligdelen så medtaget, at nogle polske arbejdere boede i campingvogn på gårdspladsen i stedet for i huset.
Den store hal der var fyldt med dæk blev solgt fra ejendommen og er nu HATS' hjemsted ('Blåhvalen').
Skolens grund er nu ubebygget og vedligeholdes af beboerforeingen.

 


Holmegård (Voer Færgevej 27)

Dette luftfoto fra 1970 viser ikke blot Holmegård, som den så ud dengang, men også en del af byen.

De tre store længer er væk nu. Den store silo, som stod på gårdspladsen, var endnu ikke opført.
Det samme gælder forsamlingshusets indgangs- og toilet tilbygning. 
Der var endnu skorsten og udluftning på mejeriet. 
se flere billeder

Baunsgård (Voer Færgevej 35) Foto fra 1905, med den nybyggede hovedbygning. Den stråtækte gård, som tidligere lå her, brændte en stormfuld nat i 1904 sammen med endnu en gård (Holmegård) samt to andre huse.
se flere billeder
Egehøjgård, Voer Færgevej 41
Flot fotoserie, der viser Egehøjgårds udvikling fra midten af 1940'erne til 1980. Se Egehøjgårds billeder
Cykelsmeden, Voer Færgevej 43 Fotokopi fra Lokalhistorisk museum på Vívild skole.
Smedjen, Voer Færgevej 44 Fotokopi fra Lokalhistorisk arkiv
Voer Færgevej 50 På dette herlige foto fra sommeren 1940 får man et godt indtryk af, at mændenes buksevidde var noget større end de bruger i dag. Nikolaj og Erna Skov står sammen med (?)
I baggrunden ses til højre Hevrings første skole på Voer Færgevej 43, til venstre ses Nikolaj Skovs tidligere gård på Voer Færgevej 50.
Se flere billeder fra denne gård