Debatside


Hvis du har et indlæg, så send det til:
skrivtil@nielsbjerre.dk


Dab tilbage til forsiden

På den forrige side      se dem
1. Anette Jørgensen         24/2 2007
2. Ragnar Rypestøl           3/3 
3. Niels Bjerre                  4/3
4. Lasse Nielsen               7/3
5. Anette Jørgensen           8/3
6. Ragnar Rypestøl           8/3,9/3
7. Lasse Nielsen               9/3
8. Ragnar Rypestøl          10/3
9. Ragnar Rypestøl          14/3
10. Laila og N.P.Møller   15/3
Denne side 
11. Mogens Hvid             24/4
12. Niels Bjerre                4/5
Husstandsomdelt indlæg fra Lasse og Niels 13/3  se det her 
(forfatterne gør opmærksom på, at de i det omdelte er kommet til at gøre området 10 gange for stort, fordi de har glemt et komma. Der skulle have stået, at det er et af Danmarks mindste med 437,9 hektarer)
format til print på et enkelt ark 
- du skal selv sørge for at trykke den ene side først og så vende papiret og trykke den anden side der.
Se resultatet af beboerforeningens undersøgelse  om holdningen til lukning af Hevringlejren her

Se de tidligere indlæg her

Nye indlæg om Hevringlejrens fremtid:
(nyeste øverst)


Else Bach, 25. maj 2007 (også sendt som læserbrev til Amtsavisen):

Hip-hurra for S-gruppen!  

Det er en fin beslutning at lukke Hevringlejren. Til Jens Meilvang kan jeg oplyse, at arealet faktisk er så lille, at helikopterne slet ikke kan finde det. Her til morgen (25/5) fløj de over Hevring 3 gange på 10 minutter. Det viser jo en del om eventuelle brugeres troværdighed!!!

Hvis der, Jens Meilvang, siges ja til at arealet må bruges, kan du nok være sikker på at brugerne helt af sig selv udvider grænsen, så de også kommer ud omkring dig i Gjesing. Jeg ved at de flere gange har været i Vivild, så du kan glæde dig over at de er på vej!! Eller skulle de bare til købmanden?

Den 21/5 var to helikoptere da også over børnehaven Blæksprutten i Ørsted, da jeg hentede min søn kl. 16. De kan slet ikke finde ”terrænnet”, for lige efter fløj de lavt over Hevring Kær. Når to helikoptere ikke kan finde vej i dagtimerne, så kan de da slet ikke om natten.

Jeg forventer at det ”hjørnespark”, S-gruppen sender bolden ud til, giver dem mulighed for at vinde kampen, så vi igen kan få fred og idyl i vores lille by.

Else Bach, Voer Færgevej 46, Hevring


Niels Bjerre Jørgensen, 4 maj 2007 (også sendt som læserbrev til Amtsavisen):

Det var da ikke et borgermøde  

Det var en blandet fornøjelse at være med til det ”borgermøde”, som Norddjurs kommune havde været behjælpelig med at få stablet på benene. Mest fordi de fleste af os havde forventet, at det borgermøde, der skulle komme, var ét hvor vi kunne komme i dialog med kommunens politikere. I stedet oplevede vi endnu et ubrugeligt oplysningsmøde, hvor militæret havde besat alle poster i panelet, og hvor kommunens bidrag indskrænkede sig til at give en øl i pausen.
Politikerne var blevet orienteret på et lukket møde inden ”borgermødet”. Der blev stillet spørgsmål til borgmesteren på ”borgermødet”, men han sad jo ikke i panelet og undlod at svare.
Kan det undre, at vi gik derfra med fornemmelsen af blot at være nogle besværlige civilister, man for skams skyld er nødt til at lade som om man tager alvorligt?

En lille smule nyt fik jeg dog ud af det. Jeg forstod, at Hevring by fremover vil blive fri for at have helikoptere hængende over hovedet i timevis, for nu har man ansat en, der kan tale udenlandsk og kan forklare de amerikanske helikopterpiloter, at det må de helst ikke. Jeg forstod, at de skal flyve ind i området via nogle tvangsruter fra St.Sjørup og Hevringholm. Jeg forstod, at den Carl Gustav dysekanon, der lavede de største brag under demonstrationen, hørte vi kun affyringen af – den 800 grams sprængladning, der springer ved nedslaget, hørte vi ikke, for der var ikke skarpe skud i kanonen denne dag. Jeg forstod også, at det ville tage et par år at rydde hele området for gammel ammunition, hvis det stik imod militærets ønsker skal blive til friareal. Det var da positivt, at det kan gøres så hurtigt.  

Jeg fandt derimod ikke ud af, hvad man vil gøre, hvis politikerne nu alligevel siger nej tak. Som de fleste andre i området har politikerne vel fattet, at grundlæggende drejer det sig ikke om at forstå, hvordan militærets brug af området ændrer sig i forhold til nu. Valget står mellem enten at fastholde, at vi vil have et 400 hektar stort friareal i den vestlige ende af kommunen fra udgangen af 2009, eller at sige, at det må militæret da godt få til helikopterøvelser.  

Jeg kan godt forstå, at selv Folketingets politikere ikke kan vriste et alternativ ud af dem, for så bliver det lettere for politikerne at vælge sådan et. Når forsvaret ikke kommer med alternativer, selv om forsvarsudvalget gentagne gange har bedt dem om det, er det sigende i sig selv. Man ønsker ikke diskussion om egne beslutninger. Selvfølgelig er der da alternativer. Vi borgere kan kun håbe, at folketingets politikere ikke falder til patten så let, som Norddjurs kommune gjorde med dette ”borgermøde”.


Mogens Hvid, 24. april 2007 (også bragt som læserbrev i Amtsavisen):

Forsvaret nedtoner eventuel kommende helikopterstøj.

Jeg skrev i et tidligere læserbrev, at en demonstration af helikopterflyvningerne var unødvendig, fordi vi der bor i Hevring og omegn godt kender lyden af helikoptere, for det fik vi til fulde at høre 3 dage / aftener i efteråret 2005.
Efter at have læst Amtsavisen d. 21/4, om den kommende demonstration af  de af forsvaret ønskede aktiviteter, herunder flyvning med en mindre helikopter, er det kun en understregning af at en demonstration er unødvendig.
I lighed med politikernes udsagn i avisen, så må det forventes at hvis forsvaret vil bruge tid på at lave en demonstration, så skal den være så realistisk som mulig.

Jeg forestiller mig at flyvningerne i 2005 var et led i en realistisk øvelse, jeg forestiller mig også at der kan flyves mere intens end der blev på disse tre dage, og at et sådan omfang kan blive aktuel fremover hvis forsvarets ønsker går i opfyldelse.

Derfor må det forventes, at det må være udstyr af mindst samme størrelse og intensitet som skal demonstreres, og ikke kun det udstyr som er nævnt i avisen.
Det fremgår ligeledes af avisen, at oberst Jens Kofoed fra Hærens Operative Kommando mener ” at det er så få dage der flyves, at det næsten ikke er værd at nævne ”

Her kan man vel tale om en nedtoning der vil noget.   Fra 70 / 80 flyvedage om året til så få dage at det næsten ikke er værd at nævne !
Hvem har fantasi til at forestille sig at hvis forsvaret bygger et skydehus for et meget stort millionbeløb, at så kun helikopterne inddrages i øvelserne i et sådan omfang at det næsten ikke er værd at nævne ?

Netop nedtoning af borgernes frygt for helikopterstøj, syntes at være et gennemgående tema når forsvarets udtaler sig om de aktiviteter som de ønsker på Hevring skydeterræn.

Angående beregningen af støjkonsekvenszonen for de ønskede aktiviteter, så kan nedtoning vel også komme på tale her, når helikopterstøj ikke indgår i den nye beregningen. 
Mig bekendt så er der i beregningen af tidligere støjkonsekvenszoner indregnet et vist antal dage med brug af luftfartøjer, derfor kan det undre mig at brugen af helikoptere ikke indgår i den nye beregning, selv om det må formodes at være den mest støjgivende kilde.

Hvis borgermødet i Vivild d. 30/4 ikke skal drukne i polemik, for nu at bruge en formulering fra avisen, så håber jeg virkelig at forsvaret strammer sig op denne gang, og stiller med kvalificeret mandskab til at sidde i panelet, og at de er så kompetent at de kan svare på spørgsmål om de ønskede aktiviteter på Hevring skydeterræn. 

Spørgsmål som kan komme på tale:
Hvorfor ønsker forsvaret  70 / 80 flyvedage om året, når man kun vil flyve så få dage at det næsten ikke er værd at nævne ?
Hvorfor indgår  helikopterstøj ikke  i de nye beregningen af støjkonsekvenszonen ?
Hvor skal Skydehuset placeres ?
Det helt overordnede spørgsmål må dog være til forsvarsforligets parter:
Lukkes Hevring skydeterræn ?

Mogens Hvid     Voer Færgevej 41   Hevring