Beboerforeningens
historie


Projekt Kirsebærby, og det samme træ ca 20 år efter (2018)

Forsamlingshus, beboerforening, legeplads

Forsamlingshuset blev oprindelig bygget af Hevring Afholdsforening i 1896 (vist ikke den gavl de står foran herover). I mange år var Christian Møgelvang (Digevej 10 og senest VF16) formand for foreningen Hevring Forsamlingshus, men i 1994 var der i byen stemning for, at der skulle laves en ny beboerforening. Den overtog forsamlingshuset, ikke til Chr. Møgelvangs tilfredshed. Første formand blev Kurt Fischer (Hevringvej 19). I 1996 blev Benny Pedersen (VF23) formand.
Et af beboerforeningens første større tiltag i Bennys formandstid var at leje området foran lejrkommandantboligen af militæret. Så var der plads til byfester om sommeren og en fælles legeplads. Et andet var Projekt Kirsebærby. 100 kirsebærtræer skulle gøre Hevring til en by, som kom i avisen hvert forår, når træerne blomstrede, og levere kirsebær i massevis til de kommende generationer. Desværre blev det ikke til helt så mange træer, og de fleste fik aldrig ordentligt fat.

Aktiviteter

Dengang var der landsbydyster mod landsbyerne i omegnen, når der var sommerfest. Der var også optog gennem byen. Sammenslutningen af Landsbyer i Rougsø Herred, hed samarbejdet med de andre byer med forsamlingshus. Der kunne være mange forskellige konkurrencer eller quizzer.
En af de mere specielle konkurrencer i Hevring i 1997 var Koneløb, hvor vi efter finsk forbillede smed konen på nakken og løb forhindringsbanen igennem. Der har også været pæledruk, eller hvad det nu hed, hvor deltagerne sad på en pind og drak den ene øl efter den anden, indtil der kun var én deltager tilbage.
Der var et stort aktivitetsniveau i Hevring. Der var bankospil, linedans og fællesspisning, de årlige sct. Hans-, jule- og fastelavnsarrangementer – og så var der de uprøvede ting som et debatmøde et år, hvor en repræsentant for Landsforeningen af Landsbyer, Barbara Diklev, holdt et debatoplæg om landsbyernes situation på landsplan. Det var en ny erkendelse, at lille Hevring kunne trække folk fra det ganske land hertil.

Gøgl og teater, og pensionisttræf

I 2002 startede et børneteaterhold op sammen med et gøglerhold for de lidt større. Tanken bag var, at vi ikke ville affinde os med, at al aktivitet forsvandt fra de små byer og ligesom skolerne koncentreredes i de lidt større byer. Der er sådan set lige langt, om man kører ude fra de små byer til en større, eller om trafikken går den anden vej.
Vi ville imidlertid ikke konkurrere på f.eks. sport. Vi ville give os i kast med aktiviteter, man ellers ikke har herude.
Det var en rigtig god ide. Med en lokal gøgler, Claus ”van Gagh” Hatting fra Nørager som lærer kom der en gejst over gøglerbørnene, som var større end vi havde turdet håbe på. De lærte at jonglere og køre på ethjulet cykel, og de lærte at optræde. Nogle år senere drog et lille hold på tre, Cirkus kommode, til København og optrådte bl.a. i et talentshow til TV med Bubber. Andre haf f.eks. optrådt i Tivoli Friheden i Århus i samarbejde med Steno Museet.
Børneteateraktiviteten blev ført videre, men blev til teater for alle aldre. Vi søgte penge og fik bygget en friluftsscene med hjælp fra gode Hevringborgere, og TV2 fulgte forberedelserne til det første år med friluftsteater.
Det løb af stablen i 2003, og Hevring Amatør Teater Selskab var født (se HATS).


Endnu en succes blev grundlagt det år: de årlige pensionisttræf med gratis kage (kaffen må man selv medbringe) og gratis optræden af en eller flere entertainere, som har været aktive gennem mange år. Den første var Jørn Hjorting. Senere år har bragt Grethe Sønch, Lille Palle, Bjørn Tidmand og mange flere til Hevring. I 2004 fik Hats Rougsø kommunes kulturpris, som Beboerforeningen allerede havde fået blot nogle få år før.

Beboerforeningen anskaffede et Cirkustelt, så fester kunne være i tørvejr, og tilskuere til friluftsskuespillet ligeså. Og gode forbindelser (Bennys) skaffede et ishus, som var til overs i Djurs Sommerland. Samt en lukkket trailer, som kan klappes op og fungere som scene – eller musiker-orkestergrav, som den flittigt har været brugt til.
Man kan læse mere om aktiviteterne de enkelte år under Hats’ historie.

Endnu et større tiltag kom på banen: forsamlingshuset fik en tilbygning. En ny kombineret indgang og toiletbygning gav et tiltrængt løft. Undertegnede havde tegnet, og formand Benny murede selv og stod for at få alting til at klappe.

Uenighed

Desværre opstod der uenigheder omkring ledelsen af beboerforeningen. Noget var måske personligt; nogen syntes der var for lidt synlighed omkring enkelte regnskabsposter (betaling af musikorkestre) eller mente, at de nye aktiviteter var for alle andre end Hevringboerne. Bankospillet var blevet nedlagt, fordi det kostede mange kræfter at køre. Det var nogle også utilfredse med.
Splittelsen fik Hats til at tage konsekvensen og danne sig som en selvstændig forening, mens beboerforeningen fik en ny bestyrelse, der genindførte bankospil.
Det var i 2006, Hats blev selvstændigt. Uenigheden førte til den samlede
bestyrelses afgang i 2007.

Den ny bestyrelse

Oles nye autobil

Gøglerholdet åbnede kommunens
Børnekulturuge 2002