Grøn midte i Hevring - flere tanker  

Generelt:  Jeg har photoshoppet lidt. Nu begynder det at ligne en plan.
Planen er tænkt som en plan, vi trinvist kan føre ud i livet. Meningen er at tilføre Hevrings midtpunkt større skønhed. Derfor skal det ikke ’lukkes inde’, men være åbent for indkig fra vejen.
- Det skal være både opholdssted og fodgænger-trafikled mellem forsamlingshuset og lege- og festpladsen.
- Træer er strategisk bedre end buske (skal passes mindre).
- Vi har en legeplads; her skal ikke være legeplads, men gerne mulighed for leg eller baner til løb (byfest).
- Indtil videre beholdes græs som belægning overalt.
- Bænke der kan flyttes rundt på. 5-10 stk.


Områder:

1       Allé af frugttræer. Det vil være flot med samme slags træer i alléen, når de blomstrer. Samtidig kan man diskutere, hvilke frugttræer der vil være mest praktisk i forbindelse med pasning – er det ikke træls med en masse smattede æbler/pærer på jorden? Derfor foreslås kirsebær (der er heller ikke så mange tilbage af den gamle plan om 100 kirsebærtræer).

2       En gruppe nøddetræer (fx. ægte kastanje og/eller valnød). Der står et enkelt træ på området. Det ligner kirsebær (japansk?). Det står næsten 12 meter fra vejen. Der kan godt være en gruppe træer som bagtræer til alléens træer.

3       Den centrale del af parken bliver ved med at være åben. Der er tvivl om vi fortsat må bruge den til sct. Hans bål, men muligheden foreligger.

4       En anden åben plads, med træer der modsvarer træerne på den anden side af vejen (som er birk). Disse træer skal ikke nødvendigvis være birk, men dog indbyrdes være af samme slags. De to træer mod multibanen kan være en anden slags. Terrænet skråner let ned mod vejen. Det kan komme på tale at jævne det.

5       Et læhegn. Trukket mindst ca. 5 meter væk fra banen – det samme som på den anden side af banen, mod skel. Af mindre træer, tættere sammen. Thuja, taks, enebær?

6       ’Skov’ eller kratområde. Især til huler og klatretræer (de bliver store engang). Der skal holdes et par meter fri mod Digevej, eller hegn op af sikkerhedsgrunde. Forskellige træer.

7       Indgangsparti (ca. 15x25m) Det er ret stort og helt åbent. Skulptur, vandkunst, andet?

 

  Her er et forsøg på at tænke lidt snusfornuftige tanker omkring indretning af 'Hevring Park', som tager hensyn til den brug, der har været af området til nu. Gode ideer og tanker modtages gerne.
Hvilke hensyn skal vi tage?
Bålplads og frugttræer
: Det er praktisk at bevare bålpladsen ca. der hvor den er, fordi hvis der stadig kan være tale om forurening af grunden, er det formentlig i netop dette område. Frugttræerne bør i hvert fald placeres, hvor der ikke har været hældt batterisyre eller andet ud. Den foreslåede placering giver mulighed for at lave slalombane i forbindelse med byfest.

Andre træer: Der står nogle få, ser som udgangspunkt bliver stående. Træer er med til at give park-karakter, men bør ikke skygge for multibanen eller et samlingsområde. Der bør ikke være planter som for bilister kan forringe oversigten i svinget væsentligt.

Belægning: altovervejende græs som nu.

Ekstra p-mullighed: Når der er mange udefra kommende gøster, enten i Blåhvalen eller på legepladsen, har midterområdet været brugt som ekstra parkeringspladsen. Det taler for at friholde den del fra store grupper af planter - dog ikke nødvendigvis over hele det mulige p-område.

Fodgængertrafik går til og fra såvel forsamlingshus som legeplads. Skrå trafik hen over pladsen kan også forekomme. Det foreslåede område med skovtræer vil sammen med den eksisterende række (er det ikke syrener?) danne en slags portal fra forsamlingshus-siden.

Kun foreløbige tanker
De ovenstående tanker giver mulighed for at plante nogle træer, uden at blokere for nogen nuværende brug af området. Der kan stadig hen ad vejen forbedres/udbygges, bl.a på det oplagte sted at samles for enden af multibanen.
F.eks. kan overvejes: minigolfbaner - Jeg ved ikke om der er andre tanker om placeringen af banerne, som ligger ubrugte ved friluftsscenen, men det er en mulighed at sprede dem lidt over området omkring legepladsen - jeg går ud fra at køller og bolde skal lånes i ishuset. Som tegningen er er der ca. 10 meter mellem vejsvinget og frugttræerne. Nogle baner kan ligge her, nogle meter fra vejen, evt. vendt så man spiller ind mod midten. Kan de bare ligge på græs, eller skal der kantbelægning at hensyn til græsslåning? Evt. nogle baner ved Blåhvalen?
Skulptur/kunst? Skal byens flagstang herhen og stå? Mulighed for noget med vand?