Vandværk

Hevring vandværk blev oprettet som interessentselskab af 14 ejendomme i 1914. Se vedtægterne fra 1914

I februar 2018 ophørte Hevring vandværk som selvstændig vandforsyningsanlæg og fungerer nu som distributionsvandværk af vand fra Vandsam, der henter vand under Løvenholmskoven. Det er Hevring vandværk, som står for vedligeholdelsen af det lokale vandledningsnet, og er altså dem man kontakter ved problemer.
Bestyrelsen og takster vedtages på generalforsamling hvert år i februar.

Bestyrelsen for distributionsvandværket (2018):
Bjarne Knudsen (formand)
Lasse Eriksen
Poul Tagholm Hansen (Vandsambest.)
Kontor:
Jan Bak Nielsen
Lyngvej 7
Brydkærsvej 6
Voer Færgevej 18

Voer Færgevej 26
41 17 06 25
40 37 13 30
20 30 58 11

60 63 58 74
vandhevring@gmail.com
le@belandbrug.dk
tagholm@gmail.com

janjette@hevring.dk

http://vandsam.com (se bl.a. vandanalyser her).