tilbage til HATS

1. juli 2006:
HATS
bliver selvstændig forening


Bestyrelse
Ole Bojer, Stenaltvej 19, Voer, 8950 Ørsted
Michael Hansen, 
Niels Bjerre Jørgensen, Hevringvej 21, Hevring, 8950 Ørsted
Kirsten Arnfelt Nielsen, Fyrreparken 7, Allingåbro, 8961 Allingåbro
John Pedersen, Voer Færgevej 10, Hevring, 8950 Ørsted

Suppleant
Jørgen Rasmussen, Hevringvej 17, Hevring, 8950 Ørsted

Revisorer
Byrådsmedlem Tom Bytoft, Lunavej 6, Auning, 8963 Auning
Viceborgmester Ritta Madsen, Rougsøvej 257, Udbyhøj, 8950 Ørsted

 


Foreningens hjemsted: 
Landsbyhallen Blåhvalen, Hevring
Uddrag af vedtægterne:
Foreningens formål er:
a: På almennyttig basis aktivt at virke for fremme af teater, musik, dans, gøgl, film og anden kulturel udfoldelse primært på amatørbasis på Norddjursland.
b: Styrke lokalområdet ved at bryde barrierer og grænser ned mellem de enkelte bysamfund, skabe samhørighed mellem tilflyttere og "indfødte" og arbejde for fremme af fælles projekter, med aktivgrupper og lignende, der arbejder indenfor tilsvarende overordnede vedtægtsmæssige formål.
c: Inddrage børn, unge og gamle på lige fod i fælles projekter og støtte målrettede delprojekter for de enkelte aldersgrupper.
d: Medvirke til øget integration af udstødte grupper og mindretal ved at søge at inddrage dem i fælles projekter.
e: Styrke landsbylivet og gøre området attraktivt for tilflyttere ved at udvide de kulturelle aktiviteter og udbud.
Aktivgrupper
HATS består først og fremmest af de aktiviteter, som har tilsluttet sig foreningen i samråd med bestyrelsen.
Aktiviteterne er 100% selvbestemmende over egne projekter. Således har f.eks. gøglerne tilsluttet sig HATS, men kører aktiviteterne selvstændigt videre som de hidtil har gjort under beboerforeningen.
Fælles projekter styres af en aktivstyrelse, bestående af Hats' bestyrelse og 2 medlemmer af den interesserede aktivitet.