Landsbyhallen
  "Blåhvalen"


til forsiden

Hallen er købt af private, fordi HATS ikke aktuelt havde midler til at skyde i den. 
På sigt ønsker ejerne at overdrage hallen til HATS.

Kontakt ejerne

Benny
Jan
Anette
John

 

86 48 81 27
86 48 85 82
86 48 93 09
86 48 88 31

Hvad skal den bruges til?
Vi har købt hallen her, fordi vi syntes den var for god til at lade være. Den ligger lige ved lege- og festpladsen, den har tidligere været lånt til et større arrangement (pensionistdag med Grethe Sønch), hvor den viste sig særdeles anvendelig, og den kan bruges til opbevaring af vores  trailer, bænke og borde, Hats's kulisser og meget mere.
800 m2 under tag kan rumme meget, også på en gang.
Indtil videre bruger vi den til opbevaring. Vi har talt om at lave en rulleskøjtebane derinde, og måske en specialdesignet minigolfbane udenfor. Men hvad mere kan vi finde på?

Kontakt os endelig, hvis du får en god ide.
Arrangementer vil normalt ske gennem HATS. Det er vores intention, at den først og fremmest skal reserveres til fællesaktiviteter. 
Det er til vores fælles bedste, vi har anskaffet den.

Liv i landsbyen!


Hats hjemsted
Siden Hats blev en selvstændig forening, har den haft Blåhvalen som hjemsted.

Det er nu her, gøglerne øver i et cirkustelt inden i hallen. Skuespillerne kan øve sig herinde
uanset vejret.
Vi har haft velbesøgte koncerter i hallen med bl.a. Country Sisters.

Til Fjordens og Kystens dag i maj 2007 optrådte Jytte Abildstrøm og Christian Sievert i hallen,  som vi da indviede officielt med afsløring af hallens logo, blåhvalen.

Til Hats' julearrangement 2007 havde vi premiere på det nyeste forsøg: teater med børn og udviklingshæmmede. Alle har været meget begejstrede over ideen, og det fortsætter derfor i 2008, hvor det bliver lagt i fastere rammer.
Vi vi bl.a. forsøge, om vi kan skaffe hjælp til bedre faciliteter for handicappede og bedre sceneforhold.