Landsbyhallen
  "Blåhvalen"


til forsiden

Hallen er købt af private, fordi HATS ikke aktuelt havde midler til at skyde i den. 
På sigt ønsker ejerne at overdrage hallen til HATS.
HALLEN ER NU OVERDRAGET TIL HATS/BLÅHVALEN.

Kontakt
Benny  40 53 79 59
Jan      24 83 95 93
John    25 45 69 25
Tom
Knud

Hvad skal den bruges til?
Vi har købt hallen her, fordi vi syntes den var for god til at lade være. Den ligger lige ved lege- og festpladsen, den har tidligere været lånt til et større arrangement (pensionistdag med Grethe Sønch), hvor den viste sig særdeles anvendelig, og den kan bruges til opbevaring af vores  trailer, bænke og borde, Hats's kulisser og meget mere.
800 m2 under tag kan rumme meget, også på en gang.
Indtil videre bruger vi den til opbevaring. Vi har talt om at lave en rulleskøjtebane derinde, og måske en specialdesignet minigolfbane udenfor. Men hvad mere kan vi finde på?

Kontakt os endelig, hvis du får en god ide.
Arrangementer vil normalt ske gennem HATS. Det er vores intention, at den først og fremmest skal reserveres til fællesaktiviteter. 
Det er til vores fælles bedste, vi har anskaffet den.

Liv i landsbyen!


Hats hjemsted
Siden Hats blev en selvstændig forening, har den haft Blåhvalen som hjemsted.

Skuespillerne kan øve sig herinde
uanset vejret.
Hvert år har vi et meget velbesøgt pensionist træf med levende musik. Vi har haft besøg af Johnny Reimar, Bjørn og Okay, James Rasmussen (Four Jacks) og mange flere. Man har selv kaffe med, men forretninger i området sponsorerer wienerbrød og ingredienser til en masse lagkager.

Vi har haft velbesøgte koncerter i hallen med bl.a. Country Sisters.

Hats/Countryvenner arrangerer jævnligt koncerter m.m. i hallen.

Til Fjordens og Kystens dag i maj 2007 optrådte Jytte Abildstrøm og Christian Sievert i hallen,  som vi da indviede officielt med afsløring af hallens logo, blåhvalen.

Til Hats' julearrangement 2007 havde vi premiere på det nyeste forsøg: teater med børn og udviklingshæmmede. Alle har været meget begejstrede over ideen, og det fortsætter derfor i 2008, hvor det bliver lagt i fastere rammer.
Vi vi bl.a. forsøge, om vi kan skaffe hjælp til bedre faciliteter for handicappede og bedre sceneforhold.